top of page
Logo_Senatet_2.png
Bjørn.jpg

Bjørn Anders Grimsrud

VVS ingeniør.

Bjørn har en allsidig erfaring. Han har de siste 10 årene innehatt stillingen som Fagsjef i Fagrådet for våtrom. Han har vært teknisk forfatter av lærebok i Sanitærteknikk som benyttes i utdanningen av teknikere og ingeniører innen faget VVS teknikk.

 

Bjørn har i mange år forelest på teknisk fagskole, mesterbrevutdanningen og mye benyttet til faglige foredrag.

Telefon: +47 975 85 134

E-post: bjorn@senatet.com

Cato.jpg

Cato Ove Karlsen

Ingeniør/Bygg og tømrermester

Cato har de siste 12 årene jobbet som daglig leder i Fagrådet for våtrom.

 

Han har bred erfaring fra praktisk bygging, ledelse av byggeprosjekter og dokumentasjon.

 

Cato er faglig sterk innen fagområdet tømmer, mur og bygningsfysikk.

Telefon: +47 905 49 109

E-post: cato@senatet.com

Felles for begge

Bjørn og Cato er faglig sterke gutter, humørspredere med presise formuleringer, rett på sak, samarbeidsorienterte, kreative, lette å jobbe sammen med i prosjekter, ser andres styrker, gode på tilbakemeldinger og teambuildere av klasse.

bottom of page